Hvis man ejer en ejendom, så vil man formentlig have kendskab til udtrykket ejerpantebrev. Det er noget som typisk oprettet, hvis man som boligejer gerne vil kunne stille sikkerhed til et lån. For at kunne lave et ejerpantebrev, så skal man være ejer af en fast ejendom. Man laver et dokument, hvor ejeren er både panthaver og pantsætter – og ejeren er teknisk set også både debitor og kreditor. I praksis betyder det, at man har et krav mod sig selv.

Hvorfor oprette et ejerpantebrev

Da man med et ejerpantebrev, står til ansvar for sig selv, så har det i bund og grund ingen betydning. Derfor skal en anden part, fx en bank, have det overgivet. Dermed vil ejerpantebrevet være bankens sikkerhed, som vil gøre det muligt at tage et lån. Det er ofte en nødvendighed, da en bank sjældent ønsker at give et lån uden nogen form for sikkerhed.

Eksempel:

Jens har fået lavet et ejerpantebrev fra sin ejendom på 100.000 kr., og han ønsker et lån på 50.000 kr. For at banken skal kunne give ham dette lån, så skal de have en eller anden form for sikkerhed. I dette tilfælde ligger sikkerheden i ejendommen. Derfor vælger Jens at underpantere sit ejerpantebrev, som dermed giver banken deres ønskede sikkerhed. Hvis Jens ikke kan betale lånet tilbage, så er banken i sin fulde ret til at sælge ejendommen på tvangsauktion.

 

Det skal tinglyses

Man skal tinglyse et ejerpantebrev for at det er gyldigt. Hvis ikke man gør det, så vil man ikke kunne bruge det. Derudover er det også nødvendigt at tinglyse underpantningen. Førhen skete alt dette med fysiske breve, men da verden er blevet mere digitaliseret, så forgår det hele online nu. Derfor skal man besøge tinglysning.dk for at kunne oprette et gyldigt ejerpantebrev.

 

Hvis man gerne vil have tinglyst sit ejerpantebrev, så er der nogen udgifter tilknyttet. Man skal nemlig betale en afgift til det offentlige, som både består af et fast og variabelt beløb. Det faste beløbe er 1.660 kr. og det variable består af 1,5% af den ejerpantebrevets totale sum.

 

Eksempel:

Hvis vi skal tage udgangspunkt i det første eksempel, så vil det betyde, at Jens skal betale 1,5% af 100.000 kr. samt det faste beløb på 1.660 kr. Dermed vil den totale afgift ende ud i 3.160 kr. Tinglysningen af underpantningen koster ikke noget, og han kan derfor overdrage det til sin bank uden, at det koster ekstra.

Tag et pantebrevslån hos Pant i Ejendom

Hos Pant i Ejendom kan man bruge et ejerpantebrev til at tage et pantebrevslån. Det er en god mulighed for at udnytte friværdien i sin ejendom, og hele processen er meget nemmere end hos bankerne. De er en del af Pant i Alt, som er eksperter i pantsætning af mange forskellige værdigenstande. De tilbyder en unik mulighed for et større økonomisk råderum, og det er helt uden at skulle sælge.

 

Hvis man ønsker at gøre det, så er processen forholdsvis simpel. Først vil man skulle udfylde en ansøgningsformular på deres hjemmeside. Her er det vigtigt, at man giver al den information man kan komme i tanke om, da det vil have en indflydelse på vurderingen. Deres eksperter vil derefter lave en værdisætning, som bliver grundlaget for et tilbud. Hvis man er tilfreds med deres tilbud, så vil man lave en kontrakt. Når denne kontrakt er underskrevet, så vil man kort efter have et kontant beløb på sin konto. Der vil naturligvis være aftalt en tilbagebetalingsperiode, og når den udløber, så vil man få sit ejerpantebrev tilbage.

Kategorier:Erhverv