Corona har ladet sig mærke på stort set alle områder i samfundet. Opholdssteder er ikke nogen undtagelse. Men hvordan har dagligdagen egentlig set ud, mens der var lockdown i Danmark, og hvilken betydning havde det for borgerne på opholdsstederne?

Der har selvfølgelig været de normale forholdsregler, som indebærer afspritning, hyppig rengøring og afstand. Selvfølgelig i det omfang, det har været muligt. Derudover har børn også måtte undvære samvær med forældrene, da det var lukket helt ned i den “værste” del af coronaperioden. Det har selvfølgelig betydet, at børn har måtte undvære deres forældre i længere perioder, end de tidligere har været vant til. Det har stillet udfordringer for både børn og pædagoger. Flere steder har det desuden været en udfordring, at alting har været lukket, og borgerne derfor har været rastløse på en helt anden måde end man har været vant til. Skolerne og dagsinstitutionerne har været lukket, hvilket har haft den konsekvens, at borgerne har været meget “fastlåse”. Pædagogerne har måtte yde en ekstra indsats for at finde på steder at gå ture, steder at tage på udflugt etc. Et af stederne, man kan genkende dette, er på Holmegaardshuset. Holmegaardshuset er en døgninstitution med base i Fensmark. Her har man gjort meget ud af at bruge så meget tid som muligt uden for huset, så både børn og forældre får lov at opleve nogle andre ting, nu når skolerne har lukket. De har også kunne mærke glæden, når borgerne så har været med på tur og fået skiftet de sædvanlige rammer ud.

Hvem er Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset har en klar vision om at forbedre livsvilkårene for særligt udsatte børn og unge. Derudover er fokus også at øge familietrivslen og skabe tættere relationer og tilknytning mellem barn og forælder. Stedet ser gerne, at man proaktivt går ind og hjælper, inden “skaden er sket”. Derfor tilbydes der også hjælp til eksempelvis kommende mødre/forældre, samtidigt med at der udbydes et eksternt kursus. Her er fokus på den tidlige indsats.

Holmegaardshuset vægter faglighed højt. Det går igen i alle aspekter og kommer tydeligt til udtryk i arbejdsgangen. Virksomheden deler også ud af denne viden, når de eksempelvis opdaterer deres blog, Facebook, LinkedIn og hjemmeside med faglige artikler, der både kan læses af fagpersonale og andre interesserede.

Kategorier:Samfundet