Vold i hjemmet, misbrug, vanrøgt, psykiske problemer og samlivsproblemer er nogle af årsagerne til at børn, unge eller familier anbringes uden for hjemmet på et socialpædagogisk opholdssted. Formålet med anbringelse er at sikre udsatte børn og unge gode opvækstvilkår, der gør det muligt for dem at opnå samme trivsel, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Der findes en række opholdssteder i Danmark. Ét af dem er Holmegaardshuset.

Holmegaardhuset – botilbud for børn, unge og forældre

Holmegaardshuset er et botilbud beliggende i Fensmark på Sydsjælland. Holmegaardshuset tilbyder ophold til børn, unge, gravide og familier, der har behov for støtte og hjælp i hverdagen. Ophold på Holmegaardshuset kan både være planlagte og akutte:

  • Småbørn fra 0-9 år – akut anbragt
  • Gravide
  • Forældre – kompetenceundersøgelse
  • Unge akut
  • Unge planlagt

Detaljeret information om de forskellige ophold, og hvad de inkluderer, kan du finde på Holmegaardshusets officielle hjemmeside.

Du har også mulighed for at bestille et tilbud på et ophold på Holmegaardshuset på Landsforeningens for Sociale Tilbuds hjemmeside eller på FindBotilbud.dk, der er Danmarks største portal for botilbud.

Holmegaardshuset – ledelsen 

Ledelsen på Holmegaardshuset er ejer og forstander Gerda Bejder, der har mange års socialpædagogisk erfaring samt ledelseserfaring. Du kan læse om Gerdas kompetencer, uddannelser og visioner her.

Gerda går meget op i at sikre, at Holmegaardshusets medarbejdere har en høj faglighed, der matcher hendes egen, og derudover en menneskelige varme, der gør dem i stand til at hjælpe og støtte Holmegaardshusets beboere i deres personlige udvikling. Hun har derfor meget fokus på, at medarbejderne løbende modtager efter- og videreuddannelse på det socialpædagogiske område.

Det er også Gerda, der står bag værdierne, som medarbejderne på Holmegaardshuset arbejder ud fra:

  • Ligeværdighed 
  • Anerkendelse
  • Tillid
  • Autencitet
  • Tryghed

Du kan læse mere information om medarbejdernes faglighed samt Holmegaardshuset værdier her.

Holmegaardshuset – de nære omgivelser

Holmegaardshuset har beliggenhed i et naturskønt nærområde med blandt andet Herlufsholmskoven, Bikeparken i Næstved og Suså Havn inden for kort afstand.

Forstander Gerda Bejder udtaler om nærområdet, at ”så snart beboerne kommer ud og oplever naturen, så lyser de op og får en større ro over sig. Det er en lille, men vigtig succesoplevelse, der understøtter vores pædagogiske arbejde i hverdagen.”

Ønsker du at få et levende indblik i, hvordan Holmegaardshuset benytter nærområdet til udflugter med beboerne, så kan du med fordel besøge Holmegaardshusets Youtubekanal og profil på Vimeo.

Categories: Samfundet