Ægteskab er en svær størrelse og nogen gange kan det være nødvendigt at gå hver til sit. Når du og din partner skal skilles, så melder der sig helt naturligt en lang række spørgsmål: Skal I separeres eller skilles? Hvordan skal bodelingen foregå? Hvordan forholder I jer til ægtefællebidrag? Og hvad skal der ske med jeres fælles børn?

Skilsmisser udvikler sig til tider grimt på grund af uenigheder mellem parterne om disse spørgsmål , og her kan det være en god idé at indhente hjælp fra en skilsmisseadvokat i Århus fx Ret&Råd.

Få hjælp med skilsmissen af en dygtig skilsmisseadvokat fra Århus

En skilsmisseadvokat fra Århus er god at have i baghånden, når beslutningerne omkring en skilsmisse er gået i hårdknude. Det kan for eksempel være, at den ene part ikke ønsker at blive skilt og gerne vil have en separationsperiode, mens den anden part ønsker en hurtig skilsmisse. Stridspunktet kan også have at gøre med bodelingen eller fastsættelsen af ægtefællebidrag.

En bodeling kan blive en meget kompleks affære, og der er mange ting, der skal tages stilling til bl.a. ophørsdag, opgørelsesdag, specielle skattemæssige forhold samt hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvilken part, og hvordan de skal værdiansættes.

Fastsættelse af ægtefællebidrag kan også give anledning til problemer, hvis parterne er uenige om, hvem der skal betale bidrag til hvem, eller ikke kan finde til enighed om beløbets størrelse eller hvor lang perioden, der skal betales bidrag, i skal være.

En skilsmisseadvokat fra Århus kan også rådgive i børnesager

Skilsmisseadvokater såsom advokaterne fra Ret&Råd i Århus kan ofte hjælpe dig med mere end blot selve skilsmissen. Der er mange juridiske spørgsmål og slagsmål, der kan opstå i kølvandet på en skilsmisse, og disse kan skilsmisseadvokaten tit også tage sig af, fordi vedkommende specialiserer i familieret.

Tit drejer disse slagsmål sig om parternes fælles børn og kan udvikle sig til deciderede børnesager, der skal behandles i Familieretten. En skilsmisseadvokat i Århus kan i forlængelse af en skilsmisse hjælpe dig og din partner med rådgivning inden for:

  • Forældremyndighed – hvad er reglerne herfor?
  • Samvær – hvordan sikrer man, at barnet har samvær med begge forældre?
  • Bopæl – hvor skal børene have bopæl?
  • Børnebidrag – hvem skal betale mest børnebidrag?
Kategorier:Samfundet