Holmegaardshuset er et bosted beliggende i Fensmark nær Næstved. Stedet er omringet af smuk natur, som aktivt bruges i terapien. På Holmegaardshuset bor både børn, unge, gravide og hele familier. Der tilbydes forskellige former for ophold afhængigt af, hvilken problemtik og situation de berørte står i. Børn kan være anbragte alene, hvis der eksempelvis er tale om en tvangsfjernelse, men de kan også bo på Holmegaardshuset i fællesskab med deres forældre. Fælles for de forskellige former for ophold er, at barnets velbefindende er i fokus.

Udvikling af kognitive og følelsesmæssige kompetencer

Børn fortjener en tryg og omsorgsfuld barndom, og de fortjener en opvækst, hvor de kan udvikle sig i takt med deres jævnaldrende. På Holmegaardshuset arbejder man for, at barnets udvikling hele tiden faciliteres. Det gøres ved at skabe de rigtige rammer og udfylde de huller, som barnet tidligere har manglet. Fokus er blandt andet på at møde barnet i de følelser, han eller hun har, og på at tilbyde aktiviteter, som fremmer udvikling og læring. Aktiviterne kan for eksempel bestå af sang og rytmik, ture ud af huset (i biografen for eksempel), sommerferietur og ridning.

Alt det, som der er fokus på, når barnet opholder sig på Holmegaardshuset, er sådan set det samme, der er gældende for forældre og familier. Her gælder det om at observere, hvordan forældrene takler visse situationer, om de er i stand til at aflæse barnets følelser og reagere herpå, samt om de giver barnet den tryghed og omsorg, der er brug for. Med støtte fra personalet lærer forældrene de grundlæggende værktøjer, som skal til for at opfostre barnet med de bedste forudsætninger og agere ’den gode forælder’.

Hvorfor Holmegaardshuset?

Holmegaardshuset tilbyder støtte og hjælp på mange områder, og der er stort fokus på, at medarbejderne har den fornødne viden til at udføre denne opgave så godt som muligt. Dette forsøger man af efterleve ved at have indført opkvalificering som en obligatorisk del af arbejdet. Det drejer sig om minimum 40 timers undervisning på årsbasis, som afsluttes med en skriftlig prøve.

Udover opkvalificeringen har medarbejderne på Holmegaardshuset en meget bred vifte af kompetencer, som gør, at de kan dække mange områder på nuanceret vis. Uddannelserne, der er repræsenteret på Holmegaardshuset, dækker alt fra inklusionskonsulent til musik- og idrætslærer. Du kan læse mere om dette på hjemmesiden, og hvis du har lyst til at lære mere om bostedet, kan du følge med på Facebook eller Linkedin.

Kategorier:Samfundet